Mācības pieaugušajiem 7. kārta

Piedāvātās programmas

Katrā no mācības pieaugušajiem kārtām tiek piedāvātas nedaudz atšķirīgas kursu programmas. Piemēram, sestajā kārtā galvenais uzsvars bija digitālās prasmes, bet 7. kārtā tiek piedāvāts apgūt vai padziļināt zināšanas daudz plašākā nozaru spektrā:

 • uzņēmējdarbība,
 • finanses, grāmatvedība un administrēšana;
 • elektronisko un optisko iekārtu ražošana,
 • informācijas tehnoloģijas,
 • būvniecība,
 • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības,
 • transports un loģistika,
 • enerģētikas,
 • kokrūpniecība,
 • drukas un mediju tehnoloģijas,
 • ķīmiskās rūpniecības nozare,
 • dizains un radošās industrijas.

Par programmas finansēšanu un norisi

 • Mācības pieaugušajiem ir programma, kur lielāko daļu apmaksā ES fondi un Latvijas valsts.
 • Dalībnieka līdzmaksājums ir vien 5% – 10% no kopējās kursu izmaksas, kas ļauj iegūt jaunas prasmes ar niecīgām izmaksām. Sabiedrības mazāk aizsargātām grupām – maznodrošinātiem un trūcīgajiem dalība programmā ir bez maksas.
 • Mācībās var piedalīties strādājošie (t.sk. pašnodarbinātie un strādājošie pensionāri), kas sasnieguši vismaz 25 gadu vecumu.
 • Mācībām katrs strādājošais var pieteikties un līdzdarboties divas reizes.
 • Mācību norise notiek attālināti un klātienē (atkarīgs no programmas). Detalizēta informācija redzama katras programmas aprakstā.

Plašāka informācija par programmu atrodama šeit.

Pieteikties iespējams līdz 24. februārim.

Ja nokavējāt, neskumstiet, jo šogad būs arī 8. kārtā.

EDS